Shachou, Battle no Jikan Desu! ตอนที่ 1-12 ซับไทย (เมะใหม่)

Shachibato ตอนที่ 13 กำลังมา.....

เรื่องย่อ


เรื่องย่อ - Shachou, Battle no Jikan Desu! ตอนที่ 1-12 ซับไทย (เมะใหม่)

( Shachou, Battle no Jikan Desu! ซับไทย )   เรื่องราวบนโลกในอดีตที่มีแต่ดินแดนรกร้างจนอยู่มาวันหนึ่งเทพธิดาก็ได้ลงมาจากฟ้าและสร้างประตูขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งภายในประตูผู้คนก็ได้พบกับพลังงานที่เรียกกันว่า Kirakuri ที่จะช่วยทำให้โลกนี้ฟื้นกลับมาอีกครั้งเมื่อวันเวลาผ่านไปก็มีการสร้างเมืองขึ้นรอบๆประตูจนถูกเรียกกันว่าเป็น Gatepia และเหล่านักล่าสมบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างก็หลั่งไหลเข้าไปยังดันเจี้ยนที่อยู่ในประตูเพื่อตามหาKirakuri และพวกเขาเหล่านี้ก็ถูกเรียกกันว่า Kirakuri Hunter ชื่ออื่น: Shachibato! ซับไทยโดย MoeSubsV2

Add your comment

Your email address will not be published.